Atık, Toprak, Arıtma Çamuru ve Sediment Analizleri

Atık Kapsamında, PH Tayini,Elektriksel İletkenlik,Kuru Madde (%) Muhtevası / Nem (%),Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini,Nem Tayini,Yanma Kaybı,Fenol İndeksi Tayini,Toplam Çözünmüş Madde,Klorür Tayini,Sülfat,Florür analizleri ulusal/uluslararası standartlara bağlı çalışmalarımız ile  gerçekleştiriliyor olup, laboratuvarımız T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiştir. Toprak-Arıtma Çamuru Ve Sediment  Kapsamında PH Tayini,Elektriksel İletkenlik,Kuru Madde (%) Muhtevası / Nem (%),Organik Madde,Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini,Azot Tayini,Krom (VI) Tayini,Toplam Siyanür Tayini,Yağ-Gres Tayini,Yanma Kaybı,Toplam Fosfor analizleri, ulusal/uluslararası standartlara bağlı çalışmalarımız ile  gerçekleştiriliyor olup, laboratuvarımız T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiştir.