Binalarda Titreşim Ölçümleri

Konut ve ofis olarak kullanılan binalarda, elektrik motoru, pompa, fan gibi makine ve teçhizatın alıcı konumlarda sebep olacağı titreşimler seviyeleri TS ISO 4866 standardı çerçevesinde ölçülmektedir.

Çevresel titreşimler Maden ve taş ocakları, ulaşım araçları, sanayi ve inşaat makineleri gibi işlemlerden doğan ve yapılarda kullanım alanı dışında başka maksatlarla kullanılan hacimlerdeki faaliyetler sırasında oluşan genellikle katı, sıvı ve gaz ortamlarda yayılan ve insan vücudunca hissedilen mekanik salınım hareketleri olarak tanımlanmaktadır.  Titreşimin hız cinsinden rms değeri yani belirli bir zaman aralığında ölçülen titreşim değerlerinin karelerinin ortalamasının karekökünü, yönetmelik çerçevesinde sınır değerlerin belirlendiği ölçüm parametresidir.  Titreşimden etkilenme sınırları titreşimin; insan sağlığı, performansı ve konforu üzerinde oluşturduğu hareket hastalığı gibi fizyolojik ve psikolojik etkilerle yapılarda oluşturduğu hasarların başlama sınırlarındaki, titreşim ivmesi, hızı, genliği, frekansları ve etkilenme süresi gibi parametrelerle ortaya konulmuş kriterleri ifade etmektedir. Bu kapsamda Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin 25. Maddesinde binalarda, elektrik motoru, pompa, fan gibi makine ve teçhizatın sebep olacağı titreşim seviyeleri sınır değerleri belirlenmiştir. Buna göre,

Madde 25

c) Konut ve ofis olarak kullanılan binalarda, elektrik motoru, pompa, fan gibi makine ve teçhizatın sebep olacağı titreşimler Ek-VII‘de yer alan Tablo-8 de verilen sınır değerleri aşamaz. Bu değerlerin üzerinde titreşim oluşturan makine ve teçhizat için, başta titreşim yalıtımı olmak üzere gerekli teknik tedbirler alınarak, binada ölçülen titreşimler sınır değerlerin altına indirilir. Çok hassas ve hassas kullanımların yakınında bulunan demir yolu ve kara yolu ulaşım araçları ile işletme ve tesislerin çok hassas ve hassas kullanımlarda yaratacağı titreşimler için de bu sınır değerler kullanılır