Deniz Suyu Analizleri

Deniz Suyu kapsamında pH Tayini, Tuzluluk Tayini, Sıcaklık, Renk, Askıda Katı Madde (AKM), Amonyum/Amonyum Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Toplam Fosfor, Çözünmüş Oksijen, Parçalanabilir Organik Kirleticilerin Tayini, Işık Geçirgenliği/Seki Diski Derinliği, Toplam Kjeldahl Azotu Tayini, Yüzey Aktif Madde (MBAS),Sülfür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Toplam Siyanür, Serbest/Aktif Klor, Serbest Siyanür, Bulanıklık, Klorofil-a Tayini, Yağ ve Gres, Krom (VI) analizleri, ulusal/uluslararası standartlara bağlı çalışmalarımız ile  gerçekleştiriliyor olup, laboratuvarımız T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiştir.