Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi yayımlandı

013/37 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi 09/09/13 tarih ve 31677 sayı ile yayımlandı.
AB hava kalitesi mevzuatının ulusal mevzuata uyumlaştırılması kapsamında yayımlanan “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi (HKDY) Yönetmeliği”nin uygulanması ve hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınması, eylem planlarının hazırlanması ve yönetmelikte yer alan hava kalitesi limit değerlerinin her yıl kademeli olarak AB hava kalitesi limit değerlerine indirilmesi kapsamında Bakanlık tarafından yayımlanan söz konusu 2013/37 sayılı Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi’ne  Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Tehlikeli Atık İstatistikleri

  • Ülke geneli tehlikeli atık üretim miktarı ve bu atıkların geri kazanım/bertaraf yöntemlerine göre dağılımını belirlemek üzere Atık Beyan Sistemi oluşturulmuş ve atık üreticilerinden Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında beyanlar alınmıştır. Bu kapsamda hazırlanan 2011 yılı Tehlikeli Atık İstatistikleri hazırlanmış olup, Tehlikeli Atık Bültenine Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Tozla Mücadele Yönetmeliği Yayımlandı

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işyerlerinde tozdan kaynaklı ortaya çıkabilecek risklerin önlenebilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği yönünden tozla mücadele etmek ve bu işlerde çalışanların tozun etkilerinden korunmalarını sağlamak için alınması gerekli tedbirlere dair usul ve esasları belirlemek amacıyla tozla mücadele yönetmeliği yayımlanmıştır. Yönetmeliğe Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız