Endüstriyel Tesisler için Gürültü Haritası

Çevre İzni kapsamında gürültü iznine esas akusik rapor hazırlanması gereken tesislerde gürültü haritalandırma çalışmaları Degol tarafından gerçekleştirilmektedir. Haritalandırma çalışmalarında lisanslı uluslar arası kabul görmüş programlar kullanılmaktadır.