Eğlence Yerleri Gürültü Ölçümleri

Elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanarak (anfi – hoparlör) banttan (dj vb.) ve ya gerçek ...

Enerji Santralleri Kabul Aşması Ölçümleri

Hidroelektrik santralleri, rüzgar enerji santralleri, gaz çevrim santralleri gibi tüm enerji santral ...

Madencilik Faaliyetleri Titreşim Ölçümleri

Maden ve taş ocakları ile benzeri faaliyette bulunulan alanlardaki patlatmaların çevrede ...

İşletmeler İçin Gürültü Ölçümleri

İşyerleri, atölyeler, imalathaneler, marketler, restoranlar gibi işletmelerin soğutma, ısıtma, fan ...

Binalarda Titreşim Ölçümleri

Konut ve ofis olarak kullanılan binalarda, elektrik motoru, pompa, fan gibi makine ve teçhizatın ...

Endüstriyel Tesislerde Akustik Ölçümleri

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2‘sinde yer alan işletme ...

Bina Mekanik Ekipman Ölçümleri

Mevcut ve yeni inşa edilen binaların mekanik tesisat dairelerinden kaynaklanan ve komşuluklarında ...