Hava Kalitesi Ölçümleri

Sanayi alanları, kentsel alanlarda, dış ortam havasında bulunan hava kirleticileri; karbonmonoksit (CO), ozon (O3), azot oksitleri (NOx), kükürt dioksit (SO2), asılı partiküler maddeler (PM) vb. Ayrıca polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) ve asit aerosolleri gibi hava toksinlerine de gittikçe artan düzeyde önem verilmektedir. İlave olarak; insan maruziyeti düşünüldüğünde, iç ortam hava kirleticilerinin katkısını da dikkate almak gerekir. Bu amaçla kirletici konsantrasyonları seviyesi, çeşitli zaman aralıkları ve mekanlarda ölçülmeli ve yapılan bu ölçümlerin kalitesi bilinmelidir.İmisyon kapsamında yaptığımız ölçüm metodları aşağıda yer almaktadır.O