İç Ortam Gaz Ölçümleri

İşyeri ortamları içerisinde yapmış oldukları faaliyetler çerçevesinde ortaya çıkan gaz ve buhar ölçümleri çalışma mevzuatı kapsamında şirketimiz tarafından ölçülmektedir.Bu kapsamda ortamda oksijen, karbonmonoksit, uçucu organik bileşikler (benzen,toluen,ksilen vb.) ve diğer toksik gaz ölçümleri yapılmaktadır.