İç Ortam Termal Konfor Ölçümleri

İş sağlığı ve güvenliğini etkileyen faktörlerin (sıcaklık, nem, hava akım hızı, gürültü, toz, titreşim, duman vs) ortamdaki değerlerini bilmeksizin önlem almak güçtür.

Bu nedenle ortam ölçümleri ile faktörlerin ortamdaki seviyesi belirlenerek bu seviyelere karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi gerekir. Yapılan ortam ölçümleri sonuçları ve önerilerle birlikte bir rapor halinde çözüm ortağı olduğumuz işletmelere sunulur.