İş Yeri Ortam ve Kişisel Toz Ölçümleri

İş ortamında toz oluşturan kaynaklarda ve tozlu üretimlerde çalışan kişiler üzerinde dozimetrik toz ölçümleri yapılmaktadır.