İş Yeri Ortam ve Kişisel Toz Ölçümleri

İş ortamında toz oluşturan kaynaklarda ve tozlu üretimlerde çalışan kişiler üzerinde dozimetrik toz ölçümleri ...

Aydınlatma Ölçümleri

İş yerlerinde her türlü işin kusursuz yapılabilmesi ve en önemlisi de iş görenlerin göz sağlığının ...

Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümleri

Yasal zorunluluğa göre, uzmanlar tarafından periyodik olarak yapılır. Yapılan işin niteliği, fabrika ...

İç Ortam Gaz Ölçümleri

İşyeri ortamları içerisinde yapmış oldukları faaliyetler çerçevesinde ortaya çıkan gaz ve buhar ...

İç Ortam Termal Konfor Ölçümleri

İş sağlığı ve güvenliğini etkileyen faktörlerin (sıcaklık, nem, hava akım hızı, gürültü, toz, titreşim ...

Kişisel Titreşim Ölçümleri

Çalışanların maruz kaldığı mekanik titreşim düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ...