Kişisel Titreşim Ölçümleri

Çalışanların maruz kaldığı mekanik titreşim düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele alır, gerekiyor ise ölçümler yaptırarak mekanik titreşime maruziyeti belirler. Bu ölçümler, 20/08/2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeliğe göre yapılır.

Titreşime maruz kalan insanlarda:

 • Fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar (yorgunluk, dikkat azalması, ortopedik rahatsızlıklar, sakatlıklar, iş kazaları, vb. )
 • Yaşam kalitesinde olumsuz etkiler
 • Çalışma performansının azalması
 • Damarların daralması veya genişlemesi
 • Kas ve sinir deformasyonu
 • Eklem deformasyonu
 • İç organların etkilenmesi
 • Genel bozukluklar
 • Titreşime neden olan kuvvetlerin değişikliğe uğratılması
 • Yalıtım yolu ile titreşimin kontrolü
 • Titreşimin iletildiği elemanda kontrolü

Titreşimin Kontrolü İçin Teknik Tedbirler

Titreşimin önlenmesi için yönetimsel tedbirler; Günlük çalışma süresinin kısaltılması, alet ekipmanın kaslara baskı yapmayacak şekilde değiştirilmesi, alet ağırlığının optimum yapılması, hava basıncının 3 atmosferin altına düşürülmesi, havanın aletin önünden çıkarılması, titreşime maruz kalan kişinin soğuktan korunması, işçi eğitimi şeklinde sıralanabilir.