KURUMSAL

 • Degol Laboratuvar ve Çevre Hizmetleri Ltd. Şti. 10 Mart 2010 yılında çevreyi korumaya katkıda bulunmak, hızla gelişen endüstriyel faaliyetler sonucu özlenen temiz, duyarlı ve huzurlu bir çevrenin oluşumuna yardımcı olmak amacıyla Ankara’da kurulmuştur. Sektöründe öncü kuruluşlardan biri olmaya aday olan degol, konusunda uzman kadrosu ile gelişmeleri takip eden, teknoloji olanaklarını ve bilgi birikimini çalışmalarına entegre eden, dinamik ve araştırmacı bir ekipten oluşmaktadır. Laboratuvarımız, hizmetlerini profesyonel bir yaklaşımla sürekli geliştirmeyi hedeflemektedir.

  Yasal bazda T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun çevre denetimini düzenleyen 12. maddesi gereğince kuruluş ve işletmelerin faaliyetlerinin denetlenmesi gerekmektedir; bu amaçla kuruluş ve işletmeler kullandıkları yakıtın ve atıkların özellikleri ve miktarlarına ilişkin bilgileri düzenli olarak belirleyerek belgelemek ve bunları T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler. Bu amaçla bir “Çevre Denetim Yönetmeliği” oluşturulmuş ve uygulamaya geçirilmiştir.

  T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Çevre Kanunu’na göre çıkartılan, mevzuat ile ilgili olarak yapılan diğer çalışmalar ise ilgili yönetmeliklerde verilmiştir. Yönetmelikler kurum, kuruluş ve işletmelerin faaliyetlerinin denetlenmesi çalışmaları çerçevesinde çevreye zararlı olabilecek atık, artık ve gürültünün ölçülmesi, belgelendirilmesi ve kaydedilmesi konularını düzenlemektedir.

  Belirtilen amaçlar doğrultusunda, anlamlı bir kalkınmanın temel koşularından biri olan, kalkınma ve çevrenin birbirini tamamlayıcı unsurlar olmasını sağlamak amacıyla, çevreyi etkileyen faktörlerin düzenli olarak ölçülmesi, belgelendirilmesi ve kayda geçirilmesi gerekmektedir. Bu amaçlar çerçevesinde firmamız, Degol Laboratuvar ve Çevre Hizmetleri Ltd. Şti. emisyon, imisyon, hava kalitesi çalışmaları ve modellemesi; su ve atık su numune alma ve analiz işlemleri; akustik, çevresel gürültü ve titreşim ölçümleri; iş hijyeni ölçümleri gerçekleştirmek ve sonuçları ilgili kurum/kuruluşlara sunmak amacıyla kurulmuştur.

  Degol Laboratuvar ve Çevre Hizmetleri Ltd. Şti. konusunda uzman kadrosuyla teknolojik gelişmeleri takip ederek ve uluslararası kabul görmüş uygun ölçüm ve ekipmanları kullanarak çevresel ölçüm faaliyetleri konusunda tarafsız ve bilimsel olarak çalışmakta olup bütün faaliyetleriyle çevrenin korunmasına ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı kendisine amaç edinmiştir.

  Şirketimiz verdiği her türlü hizmette müşteri memnuniyetini hedef almış ve sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir çevre ilkesini benimsemiştir.

 • Degol Laboratuvar ve Çevre Hizmetleri Ltd. Şti. olarak tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, TS EN ISO/IEC 17025 standardına ve yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak hizmet vermektedir. Şirketimizin başarısında payı olan çalışanlarımızın, yeterli teknik bilgiye sahip, katılımcı, yaratıcı, kendini sürekli geliştiren, yaptıkları işten tatmin olan ve kendini güvencede hisseden kişiler olmasından ayrıca profesyonel olarak çalışmasından sorumluyuz.

  Çalışanlarımızın nitelik ve yeterliliklerini üst düzeye çıkarmak amacıyla eşit imkânlar sağlayarak iç ve dış eğitimlere katılımını desteklemekteyiz.

  Ölçüm ve analizlerimizde ulusal ve uluslararası standartlar esas alınarak hazırlamış olduğumuz standart çalışma talimatlarını kullanmaktayız. Yeterlilik deneylerine katılarak verdiğimiz hizmetin yeterliliğini sürekli kontrol etmeyi hedeflemekteyiz. Ayrıca çalışanlarımızın da bu standartlara uygun çalışmasından sorumluyuz.

  Sistemli ve planlı çalışmak, aynı zamanda gelişimi yakalamak, belirlemiş olduğumuz hedeflere ulaşmada şirketimize esas teşkil etmiştir.

  Mümkün olduğunca kaliteli hizmet vererek müşterinin saygı ve güvenini kazanmak, beklentilerini karşılayarak müşteri memnuniyetini sağlamak şirketimiz için en büyük kazançtır.

  Sorumluluklarımızı yerine getirirken; en kısa zamanda doğru yöntem ve tekniklerle doğru sonuca ulaşmak kaliteyi arttırmada en önemli araçlarımızdır.

  TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre yürütülmekte olan Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

  Başarıya ulaşmada en önemli kaynağımız; sürekli değişim ve teknolojiyi takip eden, yenilik ve değişime açık yeterli teknik bilgiye sahip uzmanlaşmış personellerimizdir.

Misyonumuz
  • Ölçüm, analiz ve raporlama konularında en doğru ve güvenilir çalışmaları gerçekleştirerek müşteri memnuniyetiyle ön plana çıkan, uzman kadrosu ile gelişmeleri takip eden, teknolojik olanakları ve bilgi birikimini çalışmalarına entegre eden dinamik ve araştırmacı bir ekiple çevre sektörüne kaliteli hizmet vermektir.
Vizyonumuz
 • Ekip ruhunun ön planda olduğu, huzurlu ve sağlıklı çalışma ortamıyla sağlam temellere sahip olan, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri alanında sahip olduğu tecrübesiyle aranan, ulusal ve uluslararası platformda güncel ve doğru bilgiyi takip eden yönlendirici bir öncü kuruluş olmaktır.