Stratejik Gürültü Haritası

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Yönetimi Yönetmeliği’nce belirtilen esaslar doğrultusunda stratejik gürültü haritaları Degol tarafından hazırlanmaktadır.