Su Atıksu Analizleri

Su ve Atık Su kapsamında pH Tayini, İletkenlik Tayini, Sıcaklık Tayini, Bulanıklık Tayini, Çözünmüş Oksijen Tayini, Alkalinite Tayini, Asidite Tayini, Sertlik Tayini, Renk Tayini , Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini, Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini, Toplam Çözünmüş Madde Tayini, Askıda Katı Madde (AKM) Tayini, Çökebilir Katı Madde Tayini ,Hidrokarbonlar Tayini, Yağ ve Gres Tayini, Amonyum/Amonyum Azotu Tayini, Toplam Kjeldahl Azotu Tayini, Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini, Toplam Fosfor Tayini, Sülfat Tayini , Klorür Tayini, Florür Tayini, Krom (VI) Tayini, Sülfür Tayini, Sülfit Tayini, Nitrit/Nitrit Azotu Tayini, Nitrat/Nitrat Azotu Tayini, Toplam Siyanür Tayini, Serbest Siyanür, Serbest/Bağlı/Toplam Klor, Hidrazin Tayini, Toplam Katı Madde Tayini, Fenol Tayini, Yüzey Aktif Madde (MBAS) analizleri, ulusal/uluslararası standartlara bağlı çalışmalarımız ile  gerçekleştiriliyor olup, laboratuvarımız T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiştir.